Hà Nội: 103 thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch vào làm công chức  TP

Hà Nội: 103 thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch vào làm công chức TP

Kinhtedothi-Hội đồng Kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức TP Hà Nội đã tổ chức rà soát, quyết định được danh sách 103 thí sinh đủ tiêu chuẩn tham gia Kỳ Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024 TP Hà Nội, thuộc 12 sở, ngành và 22 quận, huyện, thị xã.
Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Kinhtedothi-Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức; đồng thời, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã ban hành các thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Hà Nội nỗ lực tăng sự hài lòng: Thay đổi ở "công chức" và "công dân"

Hà Nội nỗ lực tăng sự hài lòng: Thay đổi ở "công chức" và "công dân"

Kinhtedothi-TP Hà Nội xác định con người là yếu tố tiên quyết đến thành công trong cải cách hành chính, nên đang tập trung trước hết vào các giải pháp làm thay đổi “từ nhận thức đến hành động” ở 2 nhóm đối tượng là công chức giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công dân thực hiện TTHC.