Nhiều hoạt động sáng tạo, quan tâm đến đời sống cán bộ y tế

Nhiều hoạt động sáng tạo, quan tâm đến đời sống cán bộ y tế

Kinhtedothi - Thời gian qua, Công đoàn Y tế Việt Nam cùng với công đoàn cơ sở các cấp đã nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, quan tâm thiết thực đến đời sống tinh thần, vật chất để cán bộ y tế cả nước yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch.