Thấy gì từ thập kỷ đầu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Đức?

Thấy gì từ thập kỷ đầu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Đức?

Kinhtedothi - Những thành tựu bước đầu và tương lai hứa hẹn của mối quan hệ đối tác chiến lược 10 năm tuổi giữa Việt Nam và CHLB Đức đã được thảo luận sôi nổi tại buổi tòa đàm trực tuyến, do Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội, hôm 15/10.