Hà Nội: Xóa bỏ cơ chế “xin- cho”, tăng giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Hà Nội: Xóa bỏ cơ chế “xin- cho”, tăng giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Kinhtedothi- Xác định phòng ngừa là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trong thời gian qua, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, từ đó, đã tạo chuyển biến trong phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực.
Dư địa lớn cho phát triển

Dư địa lớn cho phát triển

Kinhtedothi - Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thể chế hướng tới công khai minh bạch, tận dụng cơ hội cuộc cách mạng công nghiệp 4.0..., năm 2018 được các DN kỳ vọng, từ những dư địa lớn được tạo ra sẽ tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh.