Nhiều chương trình hành động của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh khóa XII

Nhiều chương trình hành động của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh khóa XII

Kinhtedothi - Một trong nhiều chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2023 - 2028, được Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) TP Hồ Chí Minh lần thứ XII đề ra là “Công đoàn TP đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động”.
Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Kinhtedothi – Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tập trung nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Tháo gỡ vướng mắc xây nhà ở xã hội cho công nhân

Tháo gỡ vướng mắc xây nhà ở xã hội cho công nhân

Kinhtedothi – 80-90% công nhân đang ở trọ trong khu dân cư có điều kiện không tốt ảnh hưởng tới năng suất lao động. Bên cạnh việc phấn đấu xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội, rất cần tháo gỡ vướng mắc pháp lý để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng nhà ở cho công nhân…