Hà Nội: Đa dạng hoá thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc

Hà Nội: Đa dạng hoá thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc

Kinhtedothi - Những năm qua, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, việc thực hiện các chính sách dân tộc được Ban Dân tộc TP Hà Nội quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Trong xu thế thông tin hiện nay, việc đa dạng hoá hình thức tuyên truyền đang được đặt ra cấp thiết.
Hà Nội: Chăm lo cho người có uy tín vùng dân tộc

Hà Nội: Chăm lo cho người có uy tín vùng dân tộc

Kinhtedothi - Nhận thức vai trò, ý nghĩa của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Hà Nội đặc biệt quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách để người có uy tín phát huy vai trò.