10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tạo đà để Hà Nội phát triển vững chắc

10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tạo đà để Hà Nội phát triển vững chắc

Kinhtedothi - Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội khóa XVII ban hành 10 Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, đơn vị, quận, huyện trên địa bàn đã bắt tay ngay vào xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai, hiện thực hóa bằng các đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tầm nhìn và tư duy đổi mới để nhanh chóng đưa các chương trình vào triển khai hiệu quả.
Bảo đảm tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật

Bảo đảm tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đông đảo đảng viên và các tầng lớp nhân đồng tình ủng hộ.