Công ước chống tra tấn: Bảo đảm việc tôn trọng phụ nữ, trẻ vị thành niên, dân tộc thiểu số, tôn giáo

Công ước chống tra tấn: Bảo đảm việc tôn trọng phụ nữ, trẻ vị thành niên, dân tộc thiểu số, tôn giáo

Kinhtedothi - Để thực thi hiệu quả các điều khoản của Công ước chống tra tấn, các chương trình đào tạo/huấn luyện nhằm đảm bảo việc đối xử phù hợp và tôn trọng đối với phụ nữ, trẻ vị thành niên và các nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo hoặc các nhóm khác luôn được quan tâm đúng mực.
Bảo đảm quyền không bị tra tấn

Bảo đảm quyền không bị tra tấn

Kinhtedothi - Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 quy định hoạt động phòng, chống khủng bố phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...
Hiểu về Công ước chống tra tấn: Bảo đảm quyền của người bị bắt, giam giữ

Hiểu về Công ước chống tra tấn: Bảo đảm quyền của người bị bắt, giam giữ

Kinhtedothi - Điều 11 Công ước chống tra tấn quy định: “Mỗi quốc gia thành viên phải rà soát một cách có hệ thống các quy tắc, hướng dẫn, phương pháp và thực tiễn thẩm vấn cũng như các cơ chế giam giữ và đối xử với những người bị bắt, giam giữ, cầm tù dưới mọi hình thức, ở bất kỳ lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán của mình, nhằm mục đích ngăn chặn mọi vụ việc tra tấn”.