Ông Biden tái dương tính với SARS-CoV-2

Ông Biden tái dương tính với SARS-CoV-2

Kinhtedothi - Nhà Trắng nói ông Biden dương tính lần hai với SARS-CoV-2 và phải quay lại cách ly, giải thích rằng đây là tác động bình thường trước phương án điều trị của ông.
Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu

Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu

Kinhtedothi - Thủ tướng giao Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh; nghiên cứu tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid19 là bệnh đặc hữu.