Nâng cao mức sống, giảm bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn của công nhân

Nâng cao mức sống, giảm bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn của công nhân

Kinhtedothi - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ các chủ trương, chính sách, pháp luật và giải pháp cụ thể để bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, giảm bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn của công nhân nước ta.