Truyện ngắn: Cưới nhau vào mùa Xuân

Truyện ngắn: Cưới nhau vào mùa Xuân

Kinhtedothi - Thoa đếm tuổi mình bằng những mùa gánh hoa chợ Tết. Từ lúc bảy tuổi đã lẽo đẽo theo gánh hoa của mẹ đi hết chợ gần chợ xa, từ làng này qua làng khác.