Hội thảo quốc gia về giáo dục đại học Việt Nam

Hội thảo quốc gia về giáo dục đại học Việt Nam

Kinhtedothi - Sáng 30/5, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học khu vực ASEAN của Liên minh Châu Âu (SHARE) tổ chức Hội thảo quốc gia về “Tác động của Khung trình độ quốc gia và Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng khu vực đối với giáo dục đại học Việt Nam”.