Xây dựng chương trình hành động cụ thể trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng chương trình hành động cụ thể trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kinhtedothi - Sáng 20/10, Đoàn kiểm tra số 135 (theo Quyết định số 135-QĐNS/TƯ ngày 23/6/2021) của Bộ Chính trị do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hoàng Văn Trà dẫn đầu đã làm việc tại Huyện ủy Đông Anh để kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kinhtedothi - Sáng 15/9, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và phát biểu chỉ đạo.
Học và làm theo tư tưởng của Bác để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Học và làm theo tư tưởng của Bác để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Kinhtedothi - Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.
Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kinhtedothi - 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 được nêu chi tiết trong phụ lục số 2 ban hành kèm theo Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Kinhtedothi - Sáng 29/4, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đã trình bày Tờ trình về Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP.