Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

Kinhtedothi- Hôm nay, ngày 30/1/2021, ngày làm việc thứ 5, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Trao đổi với báo chí, nhiều đại biểu nhận định, các đồng chí được giới thiệu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức cũng như dự khuyết xứng đáng với những tiêu chuẩn mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo.
Đại biểu đánh giá công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được làm kỹ lưỡng và rất chặt chẽ

Đại biểu đánh giá công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được làm kỹ lưỡng và rất chặt chẽ

Kinhtedothi- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang tiến hành nội dung rất quan trọng là công tác nhân sự. Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu cho rằng, việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng là những đồng chí tiêu biểu trong những đồng chí tiêu biểu, sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới.
Đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám” được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ “6 dám” được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Kinhtedothi- Ngày 29/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dành cả ngày để thực hiện công tác nhân sự. Trao đổi bên lề Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ sự tâm đắc với quy trình chặt chẽ, bài bản trông công tác nhân sự, đồng thời cho rằng cơ chế bảo vệ cán bộ: “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách” là điểm nhấn rất quan trọng trong Văn kiện Đại hội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

Kinhtedothi- Hôm nay, ngày 29/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc; theo chương trình, Đại hội sẽ dành cả ngày để thực hiện công tác nhân sự. Các đại biểu thảo luận tại Đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành T.Ư khóa XIII; nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành T.Ư khóa XIII.
Nhân dân Thủ đô kỳ vọng, đặt niềm tin vào sự đột phá trong nhiệm kỳ mới

Nhân dân Thủ đô kỳ vọng, đặt niềm tin vào sự đột phá trong nhiệm kỳ mới

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; nhận được sự quan tâm của mọi tầng lớp Nhân dân. Chia sẻ với báo Kinh tế & Đô thị, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân Thủ đô đặt kỳ vọng, niềm tin vào những quyết sách, sự đột phá trong nhiệm kỳ mới.