Cuộc đời tu nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Cuộc đời tu nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Kinhtedothi - Từ khi 9 tuổi, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được song thân cho đến chùa ở với Sư cụ Thích Đàm Cơ, trụ trì chùa Phúc Long (thôn Phú An, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và được cho theo học chữ Nho với cụ đồ Hiệng nổi tiếng trong vùng.