Đại Nguyên Dương chưa chịu thay thép vỏ tàu cho ngư dân

Đại Nguyên Dương chưa chịu thay thép vỏ tàu cho ngư dân

Diễn biến tiếp về vụ hàng loạt tảu vỏ thép của ngư dân Bình Định được đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bị hư hỏng, đến nay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương vẫn không chịu thay toàn bộ thép vỏ tàu không đạt chuẩn mac A cho ngư dân.