Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Từ thực tiễn đến tư duy chiến lược

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Từ thực tiễn đến tư duy chiến lược

Kinhtedothi - Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước là một tấm gương sáng về lòng kiên trung với Đảng, với dân tộc, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân. Trưởng thành từ thực tiễn cách mạng, các quyết định của ông luôn thể hiện tính thực tiễn cao và có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, đúng đắn.