Hà Nội: Hơn 4.200 nữ cán bộ, người lao động ở cơ sở được công nhận "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Hà Nội: Hơn 4.200 nữ cán bộ, người lao động ở cơ sở được công nhận "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Kinhtedothi-Từ nỗ lực phấn đấu của các nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trên mọi lĩnh vực, hằng năm các cấp Công đoàn Viên chức TP Hà Nội có trên 90% gia đình CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 85% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp với 4.252 chị được công nhận ở cấp cơ sở; 67 gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu năm 2020 được biểu dương nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6...
Biểu dương nữ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Biểu dương nữ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Kinhtedothi - Ngày 26/6, Công đoàn viên chức TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020.