Đề ​xuất thêm đối tượng miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Đề ​xuất thêm đối tượng miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Kinhtedothi - Về tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Dân quân tự vệ hiện hành, dự thảo Luật đã mở rộng diện đối tượng được tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ…