“Xã hội hóa” vào đâu?

“Xã hội hóa” vào đâu?

Nếu chú có tiền, mà được kêu gọi xây dựng quê hương, chú sẽ đầu tư vào đâu? Bác hỏi em mới dám nói. Hôm rồi về quê, cô em nhờ đến trường đón cháu, cũng chạnh lòng bác ạ.