100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc: Những thành tựu nổi bật

100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc: Những thành tựu nổi bật

Ngày 1/7/2021 đánh dấu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921 - 01/7/2021). Đây không chỉ là sự kiện trọng đại đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn là dấu mốc quan trọng đối với toàn thể nhân dân Trung Quốc cũng như sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Lãnh đạo Đảng gửi Điện mừng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc

Lãnh đạo Đảng gửi Điện mừng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nhân dịp ông Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đảng Cộng sản Trung Quốc thảo luận về ứng cử viên ban chấp hành mới

Đảng Cộng sản Trung Quốc thảo luận về ứng cử viên ban chấp hành mới

Ngày 21/10, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) đã tiếp tục phân tổ để thảo luận về các vấn đề quan trọng, trong đó có việc xem xét kỹ lưỡng danh sách các ứng cử viên được đề cử cho những vị trí Ủy viên, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIX, và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI).