Tích cực tuyên truyền, đưa các dịch vụ công đi vào cuộc sống

Tích cực tuyên truyền, đưa các dịch vụ công đi vào cuộc sống

Kinhtedothi - Chiều 30/8, Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn 3 quy trình dịch vụ công Đăng ký khai sinh - Đăng ký kết hôn - Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.