9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Kinhtedothi - Ngày 29/9, Tổng cục Thống kê thông tin, trong tháng 9/2020, cả nước có 10,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 203,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 83 nghìn lao động, giảm 23,1% về số doanh nghiệp, giảm 29,6% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với tháng trước.
[Sổ tay kinh tế] Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vẫn còn xa

[Sổ tay kinh tế] Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vẫn còn xa

Kinhtedothi - Công cuộc khởi nghiệp đã góp phần làm cho số DN đăng ký thành lập mới liên tục tăng lên trong mấy năm gần đây, nhưng số DN tồn tại và đang hoạt động hiện vẫn còn cách rất xa mục tiêu 1 triệu DN vào năm 2020.