Phú Xuyên rà soát kỹ nhân sự cấp ủy

Phú Xuyên rà soát kỹ nhân sự cấp ủy

Kinhtedothi - Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung rà soát kỹ lưỡng nguồn nhân sự trong quy hoạch. Qua đó làm căn cứ loại bỏ những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra khỏi danh sách nhân sự bầu cử Ban Chấp hành, đồng thời sớm giải quyết dứt điểm đơn, thư, ổn định tình hình.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội: 10 năm xây dựng và phát triển

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội: 10 năm xây dựng và phát triển

Kinhtedothi - Từ khi được thành lập đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội luôn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, DN và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội: Kết nạp 54 đảng viên ở chi, đảng bộ ngoài khu vực Nhà nước

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội: Kết nạp 54 đảng viên ở chi, đảng bộ ngoài khu vực Nhà nước

Kinhtedothi - 6 tháng qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Khối đến các cơ sở, trong đó đã ban hành quyết định kết nạp đảng cho 186 đồng chí, trong đó có 54 đảng viên ở các chi, đảng bộ ngoài khu vực nhà nước...
Triển khai Nghị quyết nêu cao trách nhiệm nêu gương cán bộ, lãnh đạo

Triển khai Nghị quyết nêu cao trách nhiệm nêu gương cán bộ, lãnh đạo

Kinhtedothi - Ngày 15/2, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK ngày 16/1/2019 về “Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP” và Kế hoạch số 91-KH/ĐUK ngày 30/1/2019 thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”.