Giới chuyên gia: Đánh thuế sở hữu nhà thứ 2 cần phải có lộ trình

Giới chuyên gia: Đánh thuế sở hữu nhà thứ 2 cần phải có lộ trình

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Hai kịch bản từ việc đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2,” diễn ra ngày 7/9 tại Hà Nội, hầu hết các chuyên gia kinh tế, bất động sản đều cho rằng việc đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2 là cần thiết nhưng cần phải có lộ trìnãh áp dụng chi tiết và cụ thể.