Máy sinh trắc xác định danh tính

Máy sinh trắc xác định danh tính

Máy nhận diện vân tay và tròng mắt giúp xác định danh tính trong vài phút, thay thế cho các cửa an ninh, soát vé. Thiết bị do công ty Clear sáng chế.