Doanh nhân và đạo đức kinh doanh

Doanh nhân và đạo đức kinh doanh

Kinhtedothi - Năm nay, bên cạnh những đóng góp giá trị kinh tế cho đất nước, đạo đức doanh nhân là tiêu chí được đưa lên hàng đầu trong bình xét.
Cày gãy tại “môm”!

Cày gãy tại “môm”!

Kinhtedothi - “Cày gãy tại môm, chồng đánh tại mồm” là câu của các cụ ở quê khi nói về những phụ nữ vì lắm mồm mà bị đức lang quân bạo hành...
Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Kinhtedothi - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Nội đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực công tác của TP. Đồng thời, năm 2022, TP tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” càng góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc cao hơn.
Nhận thức và hành động hòa quyện vào nhau

Nhận thức và hành động hòa quyện vào nhau

Kinhtedothi - Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh khi các đơn vị triển khai Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về vấn đề này. Qua đó, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động

Kinhtedothi - Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo; nâng cao công tác tuyên truyền, tạo thêm các mô hình hiệu quả mới... Đó là một trong những vấn đề Hà Nội sẽ tập trung thực hiện trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới.
Phát huy sức mạnh nội lực

Phát huy sức mạnh nội lực

Kinhtedothi - Nhiều chuyên gia nhận định, chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được xem là chiếc chìa khóa để các cấp ủy, chính quyền thu phục lòng dân. Qua đó, huy động sự tham gia của người dân, tạo nên sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong tình hình dịch bệnh bằng chính nội lực.
Đề cao trách nhiệm nêu gương

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Kinhtedothi - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại như một cuộc vận động, hay đơn thuần là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, mà trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và thực chất, đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương. Đó là những vấn đề tiếp tục nhấn mạnh khi thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.
Tạo hiệu ứng lan tỏa bằng việc làm cụ thể

Tạo hiệu ứng lan tỏa bằng việc làm cụ thể

Kinhtedothi - Chọn được những điểm nhấn riêng phù hợp với tình hình TP để triển khai yêu cầu của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Để tránh chung chung, hình thức, Thành ủy đã chỉ ra từng địa chỉ, đầu việc cụ thể, từ các ban Đảng, các sở, ngành đến các cấp ủy, đi kèm với các mốc thời gian triển khai. Từ đó, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác, góp phần nâng cao chất lượng công việc tại các đơn vị.
Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển

Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển

Kinhtedothi - Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Theo các chuyên gia, chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn khóa XIII là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay và trong tương lai.
Nhớ lời Bác dặn: Nói và viết mộc mạc, giản dị mà chân thành

Nhớ lời Bác dặn: Nói và viết mộc mạc, giản dị mà chân thành

Kinhtedothi - Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đó là định hướng quan trọng trong Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.