Người dân được tiếp cận pháp luật tốt hơn

Người dân được tiếp cận pháp luật tốt hơn

Kinhtedothi - Thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày càng có nhiều người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, được tiếp cận pháp luật tốt hơn.