Khẩn trương tổ chức đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương

Khẩn trương tổ chức đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương

Kinhtedothi - Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương, chỉ đạo các tỉnh, các cơ sở y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...