Kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp và cộng đồng

Kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp và cộng đồng

Kinhtedothi - Kinh tế tuần hoàn trở nên gần gũi với góc nhìn mới về sử dụng các nguồn nguyên vật liệu theo chiều hướng hiệu quả, tiết kiệm hơn. Đồng thời, không ngừng nhắc nhở có thể sử dụng nguồn lực hữu hạn về nước, năng lượng, nguyên vật liệu và cả thực phẩm với vòng đời dài hơn, đạt giá trị cao hơn so với phương thức hiện tại...