Đề án 06 của Chính phủ: Cắt giảm thủ tục, làm giàu dữ liệu dân cư

Đề án 06 của Chính phủ: Cắt giảm thủ tục, làm giàu dữ liệu dân cư

Kinhtedothi – Nhìn lại một năm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số Quốc gia, trọng tâm là thực hiện Đề án  06 của Chính phủ, có thể thấy các mục tiêu có tính chất nền tảng đã cơ bản đạt được, góp phần giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, làm giàu dữ liệu dân cư.
Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Kinhtedothi – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải liên tục đổi mới, tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược trong thực hiện Đề án 06; phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân.
Kết nối đồng bộ, hiệu quả cơ sở dữ liệu các bộ, ngành với địa phương

Kết nối đồng bộ, hiệu quả cơ sở dữ liệu các bộ, ngành với địa phương

Kinhtedothi– Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiến nghị, các Bộ, ngành sớm rà soát, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống đường truyền thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu thống nhất, thông suốt, nhằm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ hiệu quả, tạo bước đột phá trong chuyển đổi số.
Nỗ lực xây dựng “công dân số” từ công tác truyền thông

Nỗ lực xây dựng “công dân số” từ công tác truyền thông

Kinhtedothi – Để triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ một cách hiệu quả, đúng tiến độ, công tác truyền thông nhằm thúc đẩy người dân thực hiện dịch vụ công, bằng hình thức trực tuyến được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.