Gấp rút tái cơ cấu nền kinh tế trong bối cảnh mới

Gấp rút tái cơ cấu nền kinh tế trong bối cảnh mới

Kinhtedothi- Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực, song trước bối cảnh hậu Covid 19 và những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó có việc đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.
Cơ hội thanh lọc doanh nghiệp yếu kém, bảo toàn vốn Nhà nước

Cơ hội thanh lọc doanh nghiệp yếu kém, bảo toàn vốn Nhà nước

Kinhtedothi - Việc Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại DN Nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025” được coi là “liều thuốc” mạnh nhằm thanh lọc DN yếu kém, quản lý chặt chẽ, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước tại DN.