Cần một cơ chế đủ mạnh

Cần một cơ chế đủ mạnh

Kinhtedothi - Việc di dời nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội đô nhằm giảm thiểu tác động về môi trường, quá tải hạ tầng cho khu vực trung tâm Hà Nội đã có chủ trương từ lâu.
Hà Nội: Quy hoạch hệ thống trụ sở bộ, ngành giúp nội đô đạt mục tiêu kép

Hà Nội: Quy hoạch hệ thống trụ sở bộ, ngành giúp nội đô đạt mục tiêu kép

Kinhtedothi - Trước thực trạng chậm di dời trụ sở bộ, ngành ra khỏi khu vực nội đô, tới đây, trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHC1259), Hà Nội sẽ có định hướng rõ hơn về vấn đề này. Trong đó, kiến nghị có chế tài, quy định bắt buộc việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời để TP ưu tiên xây dựng, phát triển các công trình công cộng, đặc biệt tại khu vực nội đô lịch sử, nơi hạ tầng đô thị đã quá tải.