Tấp nập tour về nguồn

Tấp nập tour về nguồn

Kinhtedothi-Phú Thọ sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ với 967 di tích và 870 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đặc biệt đền Hùng, 73 di tích quốc gia, 4 bảo vật quốc gia, 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Huyện Sóc Sơn chú trọng bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

Huyện Sóc Sơn chú trọng bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

Kinhtedothi - Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được huyện Sóc Sơn đặc biệt quan tâm. Địa phương xác định đây sẽ vẫn là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân trong giai đoạn tới.