Chuyển biến tích cực từ mô hình hỗ trợ dịch vụ công tại nhà

Chuyển biến tích cực từ mô hình hỗ trợ dịch vụ công tại nhà

Kinhtedothi - Sau gần 2 tháng triển khai, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tăng gấp 3 lần, mỗi ngày tiếp nhận 10-15 hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến được giải quyết ngay là chuyển biến tích cực từ mô hình “Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà”.
Không tổ chức HĐND phường giúp tăng tính nhanh nhạy trong cung ứng dịch vụ công

Không tổ chức HĐND phường giúp tăng tính nhanh nhạy trong cung ứng dịch vụ công

Kinhtedothi-“Việc không tổ chức HĐND phường phù hợp đặc điểm, tính chất của quản lý đô thị và các địa phương đang đô thị hóa, tạo thuận lợi nâng cao tính nhanh nhạy trong quản lý Nhà nước, cung ứng DVC trên địa bàn đô thị..." - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng khẳng định.