Hoàn thiện chính sách, bịt lỗ hổng trong quản lý đất đai

Hoàn thiện chính sách, bịt lỗ hổng trong quản lý đất đai

Kinhtedothi - "Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội", là chủ đề được chọn cho một trong số hai phiên hội thảo chuyên đề tại khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.