Chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

Chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2022 cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.