Phân bổ vốn chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Phân bổ vốn chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.