Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị sinh thái

Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị sinh thái

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 với kinh phí ước tính hơn 15.000 tỷ đồng. Mục tiêu Đà Nẵng hướng đến là xây dựng đô thị sinh thái, an toàn về sức khỏe, môi trường cho người dân, các nhà đầu tư và du khách.
Đà Nẵng: Hơn 15.000 tỷ đồng xây dựng thành phố môi trường

Đà Nẵng: Hơn 15.000 tỷ đồng xây dựng thành phố môi trường

Kinhtedothi - Với tổng kinh phí ước tính hơn 15.000 tỷ đồng, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” đặt ra lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách.