Gắn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Gắn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Kinhtedothi - Chiều 19/10, Đoàn kiểm tra số 135 (theo Quyết định số 135-QĐNS/TƯ ngày 23/6/2021) của Bộ Chính trị do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hoàng Văn Trà dẫn đầu đã làm việc tại Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.