Tái thiết quản trị doanh nghiệp bình thường mới và tương lai số hóa

Tái thiết quản trị doanh nghiệp bình thường mới và tương lai số hóa

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững lần thứ 8 (VCSF 2021), ngày 15/10, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức hội thảo chuyên đề “Tái thiết nền tảng quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới và tương lai số hóa”.
Kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp và cộng đồng

Kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp và cộng đồng

Kinhtedothi - Kinh tế tuần hoàn trở nên gần gũi với góc nhìn mới về sử dụng các nguồn nguyên vật liệu theo chiều hướng hiệu quả, tiết kiệm hơn. Đồng thời, không ngừng nhắc nhở có thể sử dụng nguồn lực hữu hạn về nước, năng lượng, nguyên vật liệu và cả thực phẩm với vòng đời dài hơn, đạt giá trị cao hơn so với phương thức hiện tại...
Chuyển đổi số để bứt phá: Giải pháp công nghệ hay tư duy chiến lược của doanh nghiệp?

Chuyển đổi số để bứt phá: Giải pháp công nghệ hay tư duy chiến lược của doanh nghiệp?

Kinhtedothi - Với chủ đề “Chuyển đổi số để bứt phá: Giải pháp công nghệ hay tư duy chiến lược của doanh nghiệp?”, là trọng tâm của sự kiện trực tuyến “Đối thoại cùng báo chí về phát triển bền vững năm 2021”. Sự kiện do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI), tổ chức ngày 31/8.