Doanh nhân và trách nhiệm xây dựng đất nước hùng cường

Doanh nhân và trách nhiệm xây dựng đất nước hùng cường

Kinhtedothi - Những năm qua, các DN Việt Nam đã nỗ lực vươn lên, không chỉ tạo ra nguồn thu cho mình mà còn cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tốt cho xã hội, nộp thuế vào ngân sách, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đó là trao đổi của ông Nguyễn Đăng – Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội với Kinh tế & Đô thị khi nhận định về vai trò, sứ mệnh của DN, doanh nhân trong xây dựng đất nước.