Bức tranh ảm đạm của doanh nghiệp xây dựng

Bức tranh ảm đạm của doanh nghiệp xây dựng

Kinhtedothi - Tình trạng nợ vòng quanh, chủ đầu tư nợ nhà thầu chính, nhà thầu chính nợ nhà thầu phụ, nhà thầu nợ nhà cung cấp vật liệu… đang khiến nhiều nhà thầu xây dựng gặp khó khăn, chưa có lối ra.