Tết trồng cây: Bài học còn nguyên giá trị

Tết trồng cây: Bài học còn nguyên giá trị

Kinhtedothi - Được phát động và triển khai thực hiện từ năm 1960, đến nay, sau 62 năm Tết trồng cây đã trở thành tập quán tốt đẹp của Nhân dân ta. Và trong hoàn cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, phong trào trên lại một lần nữa chứng minh giá trị của mình.