Đổi mới phương thức kinh doanh nông sản

Đổi mới phương thức kinh doanh nông sản

Kinhtedothi - Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều DN, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn TP đã tổ chức lại sản xuất theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường và thay đổi phương thức kinh doanh.