HOSE "rung chuông" vì bình đẳng giới

HOSE "rung chuông" vì bình đẳng giới

Kinhtedothi – Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và các tổ chức kì vọng trao quyền cho phụ nữ sẽ tạo động lực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp.