Trình Chính phủ đề xuất mới về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Trình Chính phủ đề xuất mới về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH đề xuất đóng bảo hiểm xã hội của khu vực DN ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động. Tiền đóng bảo hiểm xã hội cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất.