Đứa cháu mến thương

Đứa cháu mến thương

Kinhtedothi - Hai ông bà tuổi đã trên 80, vẫn nhúc nhắc làm được việc này, việc nọ để kiếm đồng ra đồng vào, chưa đến nỗi nhờ cậy ai. Ông bà quyết định để lại di chúc trao nhà cửa, đất đai cho đứa cháu ngoại.