PVN nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 41.000 tỷ đồng

PVN nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 41.000 tỷ đồng

Kinhtedothi - Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 5 tháng ước đạt 277,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch 5 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 41.000 tỷ đồng, vượt 6,2% so với kế hoạch 5 tháng.