Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn các trường hợp chỉ định thầu

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn các trường hợp chỉ định thầu

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương ban hành Thông tư theo thẩm quyền hướng dẫn các bộ, cơ quan xem xét, quyết định các trường hợp chỉ định thầu thuộc thẩm quyền của các bộ, cơ quan theo nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022.
Khu LHXLCT Nam Sơn: Sớm thu hồi dự án xử lý rác không triển khai

Khu LHXLCT Nam Sơn: Sớm thu hồi dự án xử lý rác không triển khai

Kinhtedothi-Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP nhận định, việc thực hiện công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) còn những tồn tại cần sớm thúc đẩy giải quyết bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt.
HĐND TP Hà Nội thông qua 15 nhóm biện pháp để xử lý dự án chậm

HĐND TP Hà Nội thông qua 15 nhóm biện pháp để xử lý dự án chậm

Kinhtedothi-HĐND TP yêu cầu UBND TP tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển KT-XH Thủ đô; thiết lập kỷ cương trong quản lý dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai
Thảo luận tổ tại Kỳ họp HĐND TP: Làm mới cách đầu tư cho hiệu quả

Thảo luận tổ tại Kỳ họp HĐND TP: Làm mới cách đầu tư cho hiệu quả

Kinhtedothi-“Đã có kết quả đáng ghi nhận nhưng chuyển biến chưa rõ, hiệu quả chưa cao, nên cần tiếp tục tập trung thực hiện các dự án đầu tư với cách thức làm mới, khoa học, kỷ cương, hiệu quả hơn; rà soát phân loại, định lượng thời gian” - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.